Privacyverklaring.

Cookieverklaring

Lombard Odier neemt het privékarakter van persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de relevante toepasselijke wetgeving, (de 'Persoonsgegevens') zeer serieus. In dit cookiebeleid ('Cookiebeleid') wordt beschreven hoe Lombard Odier omgaat met de informatie die het verzamelt wanneer u de website van Lombard Odier ('Site') bezoekt en gebruikt. Lees dit Cookiebeleid zorgvuldig door voordat u de Site gebruikt. Alle termen die hier niet worden gedefinieerd, worden op de Site gedefinieerd op de pagina met informatie over wet- en regelgeving.


1. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand dat meestal een reeks letters en cijfers bevat en dat op uw apparaat wordt gedownload wanneer u een bepaalde website bezoekt. Telkens wanneer u naar die website terugkeert, wordt de cookie teruggestuurd naar de website van waaruit de cookie oorspronkelijk op uw apparaat werd gedownload. Cookies zijn nuttig omdat ze ervoor zorgen dat een website uw apparaat kan herkennen.

Lombard Odier gebruikt cookies om uw gebruik van de Site en uw voorkeuren bij toegang tot de Site te identificeren en bij te houden. Als u niet wilt dat er cookies op uw computer worden geplaatst, moet u vóór gebruik van de Site uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Het nadeel is dat bepaalde functies van de Site mogelijk niet goed werken zonder de hulp van cookies.


2. Hoe cookies uitschakelen of blokkeren?

In onze cookiekiezer die u vanuit onze cookiebanner kunt openen, kunt u elk type cookies afzonderlijk toestaan of uitschakelen. U kunt cookies die tijdens uw gebruik van de Site worden ingesteld ook beperken of blokkeren door de instellingen van uw browser te wijzigen. Sommige functies van de Site werken mogelijk niet als u cookies volledig uitschakelt, maar veel cookies van derden kunnen worden geblokkeerd zonder dat dit gevolgen heeft voor de bruikbaarheid van de Site.

Zie http://www.allaboutcookies.org/ voor algemene informatie over cookies. Wij vermelden deze link hier uitsluitend om het u gemakkelijker te maken en voor informatieve doeleinden. Dit betekent niet dat Lombard Odier informatie of meningen op die externe website goedkeurt. Lombard Odier is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, wettigheid of inhoud van de externe website, noch voor die van de websites waarnaar vanuit die externe site wordt gelinkt. Neem contact op met de externe website als u vragen hebt over de inhoud ervan.

Raadpleeg de Help van uw browser voor specifieke informatie over het beheer van cookies.


3. Wat voor gegevens worden verzameld?

Lombard Odier verzamelt informatie die niet als Persoonsgegevens kan worden aangemerkt. Wij verzamelen informatie van het soort dat webbrowsers en -servers gewoonlijk doorgeven, zoals het besturingssysteem, het browsertype, de taalvoorkeur, de verwijzende site en de datum en tijd van elk verzoek aan de Site.

Lombard Odier’s purpose in collecting such information is to better understand how a person uses the Site. Lombard Odier may also collect information like Internet Protocol (IP) addresses that may qualify as Personal Data because it relates to an identified or identifiable person. Lombard Odier, however, does not use such information to identify any particular person and does not disclose such information pursuant to this Cookie Policy.

Lombard Odier verzamelt dergelijke informatie om beter te begrijpen hoe u de Site gebruikt. Lombard Odier kan ook informatie verzamelen zoals uw IP-adres, dat als onderdeel van de Persoonsgegevens kan worden aangemerkt omdat het gerelateerd is aan een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Lombard Odier gebruikt dergelijke informatie echter niet om u te identificeren en maakt ze niet bekend overeenkomstig dit Cookiebeleid.

Dergelijke informatie kan worden verzameld met behulp van analysetools. Deze tools kunnen Lombard Odier bijvoorbeeld vertellen hoe u op de Site bent terechtgekomen, of u de Site eerder hebt bezocht, hoelang u op de Site bent gebleven en welke pagina's u hebt bezocht.
Bepaalde manieren van interactie met de Site zijn alleen mogelijk als Lombard Odier Persoonsgegevens verzamelt. Hoeveel en welk type informatie Lombard Odier verzamelt, is afhankelijk van de aard van de interactie. Lombard Odier vraagt u bijvoorbeeld om een gebruikersnaam, een e-mailadres, uw naam, uw bedrijfsnaam en uw adres op te geven wanneer u bepaalde online producten en/of diensten registreert. In alle gevallen verzamelt Lombard Odier dergelijke informatie alleen voor zover dat nodig of passend is om het doel van uw interactie met de Site te realiseren, bijvoorbeeld om de online producten en/of diensten aan u te leveren. U kunt weigeren om Persoonsgegevens te verstrekken, maar houd er dan wel rekening mee dat u mogelijk niet aan bepaalde Site-gerelateerde activiteiten kunt deelnemen.


4. Waarom en hoe gebruikt Lombard Odier cookies?

Er zijn grofweg vier redenen waarom een cookie op uw apparaat kan worden opgeslagen wanneer u de Site bezoekt:

 • cookies die ervoor zorgen dat de Site goed voor u werkt en dat u gebruik kunt maken van de beveiligde online producten en/of diensten die Lombard Odier aanbiedt;
 • cookies die gegevens verzamelen over uw gebruik van de Site en die worden gebruikt om Lombard Odier te helpen online producten en/of diensten te verbeteren;
 • cookies die uw voorkeuren onthouden en het gebruik van de Site voor u gemakkelijker maken;
 • cookies die geplaatst worden door diensten van derden waarvan Lombard Odier gebruik maakt om de informatie die het online presenteert te verbeteren. Lombard Odier heeft geen controle over deze cookies van derden.

Deze cookies worden op uw apparaat geplaatst door Lombard Odier of door derden van wier diensten Lombard Odier gebruik maakt in het kader van de Site.

Sommige cookies worden alleen voor de duur van uw bezoek aan de Site op uw apparaat bewaard, terwijl andere voor een langere, gespecificeerde of niet-gespecificeerde periode op uw apparaat blijven staan.


5. Welke soorten cookies gebruikt Lombard Odier?

Lombard Odier gebruikt verschillende soorten cookies. Sommige zijn essentieel, maar andere kunt u uitschakelen of blokkeren. Als u sommige cookies uitschakelt of blokkeert, kan dat van invloed zijn op de functionaliteit van de online producten en/of diensten en van de Site zelf.

De onderstaande uitleg helpt u om met kennis van zaken keuzes te maken over de informatie die u aan Lombard Odier en derden verstrekt wanneer u de Site bezoekt.

 

Noodzakelijke cookies

Sommige cookies die Lombard Odier op uw apparaat plaatst, zorgen ervoor dat de Site, de online producten en/of de online diensten informatie en producten en/of diensten veilig en optimaal aan u kunnen leveren. Sommige cookies zijn nodig omdat ze de Site in staat stellen uw keuzes te onthouden, bijvoorbeeld uw land, taal of beleggersstatus.

Als u deze cookies blokkeert, is het mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van de online systemen van Lombard Odier.

Voorbeeld van een strikt noodzakelijke cookie:
 

Cookie

Cookienaam Opgeslagen gegevens Wanneer verloopt de cookie?

Beschrijving

LOSSPI-authenticatiecookie (sessiecookie) LOCookie Versleutelde en ondertekende gebruikersnaam, tijdstempel en authenticatietype. Na 1 uur Authenticatietoken om toegang te krijgen tot de applicatieservers.

 

Statistische cookies

Lombard Odier maakt gebruik van een aantal tools die uw gedrag op de Site volgen zodat Lombard Odier de verstrekte informatie en online producten en/of diensten kan verbeteren en aanpassen. De Site maakt met name gebruik van de cookie Google Analytics, die informatie verzamelt en statistieken met betrekking tot het gebruik van de Site rapporteert zonder u persoonlijk te identificeren aan Google.

Voorbeeld van een analytische cookie:
 

Cookie

Cookienaam Opgeslagen gegevens

Wanneer verloopt
de cookie?

 

Beschrijving

Google Analytics lombardodier.com Identificatie van de bezoeker, bepalen van het begin en einde van een sessie, en bepalen vanwaar de bezoeker komt 30 minuten Google Analytics 'first-party'-type

Klik op 'Cookies accepteren', 'Alles toestaan' of 'Aan' in onze cookiekiezer om toestemming te geven voor het gebruik van statistische cookies. Als u beslist om deze informatie niet aan Lombard Odier te verstrekken, heeft dat geen gevolgen voor uw ervaring met de Site. U kunt er ook voor kiezen om niet door Google Analytics te worden gevolgd via de Site: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Marketingcookies / cookies van derden

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers van verschillende websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en interessant zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. Wij werken samen met derden en maken gebruik van cookies van derden om reclameboodschappen relevanter te maken voor u, zowel op als buiten deze website.

Op bepaalde websites werkt Lombard Odier bijvoorbeeld samen met Fundamental Media Limited en/of Salesforce en Salesforce Pardot, die technologieën gebruiken (zoals cookies) om reclameboodschappen relevanter te maken voor u, zowel op als buiten deze website. Deze technologieën zorgen er bijvoorbeeld voor dat niet steeds opnieuw dezelfde advertentie verschijnt. Ook selecteren ze advertenties op basis van uw interesses en helpen ze ons om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Klik op 'Cookies accepteren', 'Alles toestaan' of 'Aan' in onze cookiekiezer om toestemming te geven voor het gebruik van deze technologie en voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden. Het privacybeleid van Fundamental Media Limited vindt u hier: https://www.fundamentalmedia.com/privacy-policy/. SHet privacybeleid van Salesforce en Salesforce Pardot vindt u hier:  https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/.

U kunt deze cookies ook zelf blokkeren of verwijderen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Het blokkeren van deze cookies zal waarschijnlijk geen invloed hebben op uw ervaring met de Site.


6. Wijzigingen van het cookiebeleid

Lombard Odier kan dit Cookiebeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen. Indien Lombard Odier hiertoe overgaat, zal het het gewijzigde beleid op de Site plaatsen. In alle gevallen is het gebruik van informatie die Lombard Odier verzamelt, onderworpen aan het Cookiebeleid dat van kracht is op het moment dat deze informatie wordt verzameld.


7. Contact

Hebt u vragen over dit Cookiebeleid, dan kunt u contact opnemen met Lombard Odier op ​​​​​​​group-dataprotection@lombardodier.com.

Privacyverklaring van de groep

Belangrijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Lombard Odier

De entiteiten van de Groep Lombard Odier (hierna 'Lombard Odier' of 'de Entiteit(en) van Lombard Odier') verwerken persoonsgegevens in het kader van hun bedrijfsactiviteiten.

Dit document beschrijft het beleid van de Groep Lombard Odier met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.  

Ongeacht wat hierin is bepaald, passen de Entiteiten van Lombard Odier strikt de regels inzake gegevensbescherming toe die gelden in de rechtsgebieden waar ze zijn gevestigd.

Werknemers van Entiteiten van Lombard Odier dienen ook de privacyverklaring voor werknemers te raadplegen die dit document aanvult. In geval van tegenstrijdigheid tussen de privacyverklaring voor werknemers en dit document, prevaleert dit document.

Mogen wij u vriendelijk vragen de volgende tekst, die is uitgegeven door de Groep Lombard Odier, zorgvuldig te lezen. Deze tekst bevat belangrijke informatie (hierna: de 'Belangrijke Informatie') met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Lombard Odier en met betrekking tot de rechten die worden toegekend aan geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke of rechtspersonen van wie gegevens worden verwerkt (de 'Betrokkenen'). Houd er rekening mee dat in bepaalde rechtsgebieden, bijvoorbeeld in de Europese Economische Ruimte (EER), de Geldende Wettelijke Voorschriften niet van toepassing zijn op gegevens die betrekking hebben op rechtspersonen en dat de relevante voorwaarden die hierin worden beschreven dus uitsluitend moeten worden begrepen als verwijzend naar natuurlijke personen.

Geef de link naar deze Belangrijke Informatie door aan iedereen die te maken heeft met een contractuele relatie die u onderhoudt of die u wilt aangaan met een Entiteit van Lombard Odier. Raadpleeg punt 3.2. om te bepalen wie een dergelijke Gerelateerde Persoon kan zijn.

Inhoudsopgave:

 1. Lombard Odier als verwerkingsverantwoordelijke
 2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van de Groep Lombard Odier
 3. Categorieën van Betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt
 4. Categorieën van verzamelde persoonsgegevens
 5. Bronnen die worden gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen
 6. Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt en rechtsgrond voor de verwerking 
 7. Periode gedurende welke persoonsgegevens worden bewaard
 8. Ontvangers van persoonsgegevens
 9. Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland
 10. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming
 11. Bestaan van profilering
 12. Verplichting van Betrokkenen om persoonsgegevens te verstrekken
 13. Gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens aan Lombard Odier
 14. Rechten van Betrokkenen
 15. Recht van Betrokkenen om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden
 16. Periodieke wijzigingen van deze Belangrijke Informatie

 

1. Lombard Odier als verwerkingsverantwoordelijke

De hieronder vermelde Entiteiten van Lombard Odier treden op als verwerkingsverantwoordelijke (of beheerder van het gegevensbestand) met betrekking tot alle persoonsgegevens die zij in het kader van hun bedrijfsactiviteiten verwerken. U kunt contact opnemen met de Entiteiten van Lombard Odier via de volgende contactgegevens:
 

Bahama's

Lombard Odier & Cie (Bahamas) Ltd

Lyford Cay House, Western Road, Nassau, Bahama's

Telefoon:    +1 242 302 2100
Fax:         +1 242 302 2101

België

Lombard Odier (Europe) SA,
Belgium Branch

Louizalaan 81, 1050 Brussel, België

Telefoon: +32 (0)2 543 0830

Fax:         +32 (0)2 543 0838

Bermuda

Lombard Odier Trust (Bermuda) Ltd

Victoria Place, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda

Telefoon: +1 441 292 7817
Fax:       +1 441 292 2696

Brazilië

Lombard Odier (Brasil) Consultoria de Valores Mobiliários Ltda.

6° andar Avenida Nove de Julho, CP01406-000 Jardim Paulista No.3624, Saõ Paulo, Brazilië

Telefoon:     +55 11 3050 4300
Fax:     +55 11 3050 4301

Verenigde Arabische Emiraten

Bank Lombard Odier & Co Ltd, ADGM branch

Al Maryah Island, Abu Dhabi Global Market Square, Al Sila Tower, 24th floor, Abou Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten

Telefoon:    +971 2 201 3100
Fax:         +971 2 201 3111

Bank Lombard Odier & Co Ltd, Representative Office Dubai

Conrad Business Tower, 12th Floor, Office 1208, Sheikh Zayed Road, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Telefoon:    +971 4 5090111
Fax:         +971 4 5090222

Frankrijk

Lombard Odier (Europe) SA,
Succursale en France

8, rue Royale, 75008 Paris, Frankrijk

Telefoon:    +33 (0)1 4926 4600
Fax:         +33 (0)1 4926 4720

Lombard Odier Funds (Europe) SA, French Branch

8, rue Royale, 75008 Paris, Frankrijk

Telefoon: +33 (0)1 4926 4600
Fax:       +33 (0)1 4926 4720

Duitsland

Lombard Odier Funds (Europe) SA, German branch

Reuterweg 49 Bockenheimer Landstraße 2-4, OpernTurm, 60323 Frankfurt am Main, Duitsland

Telefoon: +49 (0)69 71048 8400
Fax: +49 (0)69 71048 8444

Hong Kong

Lombard Odier (Hong Kong) Ltd

1601, Three Exchange Square, 8 Connaught Place Central, Hong Kong

Telefoon:     +852 2501 8500
Fax:     +852 2501 8577

Israel

Bank Lombard Odier & Co Ltd, Representative Office Israël

Alrov Tower at 11th floor, 46 Rothschild Blvd. Tel Aviv 6688312, Israel

Telefoon:    +972 73 380 1830
Fax:         +972 73 380 1831

Italië

Lombard Odier (Europe) SA,
Succursale in Italia

Via Santa Margherita 6, 20121 Milano, Italië

Telefoon:     +39 02 00697 700
Fax:       +39 02 00697 722

Lombard Odier Funds (Europe) SA, Italian Branch

Via Santa Margherita 6, 20121 Milano, Italië

Telefoon:     +39 02 30314 600
Fax:     +39 02 30314 660

Japan

Lombard Odier Trust (Japan) Ltd

Izumi Garden 41F, 1-6-1 Roppongi Minato-ku - Tokyo 106-6041, Japan

Telefoon: +81 3 5114 1796
Fax:       +81 3 5114 1772

Luxembourg

Lombard Odier (Europe) SA

291, route d'Arlon L-1150 Luxembourg

Telefoon: +352 27 78 5000

Fax:         +352 27 78 5001

Lombard Odier Funds (Europe) SA

291, route d'Arlon L-1150 Luxembourg

Telefoon: +352 27 78 1000
Fax :      +352 27 78 1001

Lombard Odier T&O Services (Europe) SA

291, route d'Arlon L-1150 Luxembourg

Telefoon: +352 27 78 2000
Fax :      +352 27 78 2001

Netherland

Lombard Odier Funds (Europe) SA, Dutch Branch

Weena 736B, 3014 DA Rotterdam, Nederland

Telefoon:     +31 (0)10 799 9600

Singapore

Lombard Odier (Singapore) Ltd

9 Raffles Place - #46-02 Republic Plaza
Singapour 048619, Singapore

Telefoon:    +65 6305 7788
Fax:         +65 6305 7789

Zuid-Afrika

Bank Lombard Odier & Co Ltd, Representative Office South Africa

4 Sandown Valley Crescent, Sandton, Johannesburg 2196, Zuid-Afrika

Telefoon:    +27 (0) 10 015 5807

Spanje

Lombard Odier (Europe) SA,
Sucursal en España

Paseo de la Castellana 66, 4th floor, 28046
Madrid, Spanje

Telefoon: +34 91 790 29 00

Fax:         +34 91 790 29 01

Zwitserland

Bank Lombard Odier & Co Ltd

Rue de la Corraterie 11, 1204 Geneva, Zwitserland

Telefoon: +41 22 709 21 11
Fax:       +41 22 709 29 11

LO Patrimonia Ltd

6, rue Horace-Bénédict-de-Saussure, 1204 Geneva, Zwitserland

Telefoon: +41 22 3204274
Fax:       +41 22 3204275

Lombard Odier Asset Management (Switzerland) Ltd

6, avenue des Morgines
1213 Petit-Lancy, Zwitserland

Telefoon: +41 22 7930687
Fax:       +41 22 7092920

Verenigd Koninkrijk

Lombard Odier (Europe) SA,
UK Branch

Queensberry House, 3 Old Burlington Street,  London W1S 3AB, Verenigd Koninkrijk

Telefoon: +44 (0)20 3206 6000

Fax:         +44 (0)20 3206 6250

Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd

Queensberry House, 3 Old Burlington Street, London W1S 3AB, Verenigd Koninkrijk

Telefoon: +44 (0)20 3206 6000

Fax:         +44 (0)20 3206 6250

Verenigde Staten

Lombard Odier Asset Management (USA) Corp

452 Fifth Avenue, 25th Floor
New York, NY 10018, Verenigde Staten

Telefoon:    +1 212 295 6200
Fax:         +1 212 295 6220

Twee of meer Entiteiten van Lombard Odier kunnen optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken als zij gezamenlijk de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepalen. Een Betrokkene kan zijn rechten uitoefenen (zie punt 14) ten aanzien van en tegen elk van de Entiteiten van Lombard Odier die kunnen optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

 

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van de Groep Lombard Odier 

Hieronder vindt u de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van de Groep Lombard Odier.

Bank Lombard Odier & Co Ltd
Functionaris voor gegevensbescherming van de Groep
11, Rue de la Corraterie
1204 Genève
Zwitserland
E-Mail: group-dataprotection@lombardodier.com

De functionaris voor gegevensbescherming van de Groep zal waar nodig contact opnemen met lokale functionarissen voor gegevensbescherming die door elke Entiteit van Lombard Odier zijn aangesteld.

 

3. Categorieën van Betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt

In het kader van zijn bedrijfsactiviteiten verwerkt Lombard Odier persoonsgegevens van de hieronder vermelde categorieën Betrokkenen. 

a) Natuurlijke of rechtspersoon die een contractuele relatie onderhoudt met Lombard Odier (hierna de 'Contractant' genoemd) of natuurlijke of rechtspersoon die in contact staat met Lombard Odier voorafgaand aan het aangaan van een contractuele relatie met Lombard Odier (hierna de 'Prospect' genoemd), bijvoorbeeld:

•    houder of potentiële houder van een bankrekening;
•    persoon die discretionaire beheerdiensten of adviesdiensten ontvangt of voornemens is te ontvangen;
•    zaakaanbrenger of potentiële zaakaanbrenger;
•    werknemer bij Lombard Odier of sollicitant.
 

b)  Natuurlijke of rechtspersoon die verbonden is met een Contractant of een Prospect (hierna de 'Verbonden Persoon' genoemd), bijvoorbeeld:

•    directeur, bestuurslid van een rechtspersoon;
•    trustee, oprichter, protector van een trust;
•    lid van de raad, oprichter van een stichting;
•    directe of indirecte aandeelhouder, uiteindelijk begunstigde, persoon met zeggenschap over een rechtspersoon ;
•    begunstigde van een trust of stichting;
•    tekenbevoegde voor een bankrekening;
•    persoon die correspondentie ontvangt ;
•    contactpersoon bij verlies van contact met de Contractant;
•    familielid, vriend, advocaat, consultant, adviseur enz. van een Contractant of van een Prospect;
•    gemachtigde vertegenwoordiger en personeel van directeuren, stichtingsraden, trustees, protectors, gemachtigde ondertekenaars, indien zij rechtspersonen zijn ;
•    bevoegde vertegenwoordigers en personeel van externe vermogensbeheerders;
•    gemachtigde vertegenwoordiger en personeel van institutionele cliënten, fondsdistributeurs, beleggers in bedrijfsfondsen, fondsaanbieders, cliënten met bancaire infrastructuur, enz. aan wie Lombard Odier producten en diensten levert;
•    bevoegde vertegenwoordiger en personeel van dienstverleners, verkopers, tegenpartijen, makelaars, handelaren, enz. die diensten verlenen aan Lombard Odier of financiële of andere producten kopen van of verkopen aan Lombard Odier;
•    gemachtigde vertegenwoordiger en personeel van advocatenkantoren, adviesbureaus, adviseurs, enz., gemandateerd door Lombard Odier;


c) Natuurlijke of rechtspersoon die geen contractuele relatie met Lombard Odier onderhoudt maar om andere redenen in contact staat met Lombard Odier of over wie Lombard Odier informatie verzamelt (hierna de 'Andere Betrokkene' genoemd), bijvoorbeeld:

•    potentiële klant ;
•    gebruiker van sociale media die commentaar geeft op Lombard Odier;
•    gemachtigde vertegenwoordiger en personeel van externe banken en financiële dienstverleners;
•    gemachtigde vertegenwoordiger en personeel van beroepsverenigingen;
•    journalist;
•    iedere persoon die om welke reden dan ook contact opneemt met Lombard Odier;


d) Natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van online functies die ter beschikking zijn gesteld door of gerelateerd zijn aan Lombard Odier (hierna 'de gebruiker van Online Functies' genoemd).

 

4. Categorieën van verzamelde persoonsgegevens van Betrokkenen

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of die het, samen met andere informatie, mogelijk maken een persoon te identificeren, bijvoorbeeld: 


•    persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit(en)
•    identificatienummers, bijv. paspoortnummer, identiteitskaartnummer, fiscaal identificatienummer
•    persoonlijke achtergrond, bijv. beroepsactiviteit, publieke functie
•    gezinssituatie, bijv. burgerlijke staat, aantal kinderen, aantal kleinkinderen
•    economische gegevens, bijv. financiële activa, herkomst van middelen
•    contractgegevens, bijv. mandaten verleend aan Lombard Odier
•    rekeninginformatie, bijv. rekeningnummer, IBAN-nummer
•    due diligence-informatie, bijv. resultaten van antiwitwascontroles, kredietwaardigheidscontroles
•    beleggingsgerelateerde informatie, bijv. beleggingsprofiel, risicoprofiel, geschiktheidstest, assetallocatie, beleggingen
•    transactiegegevens, bijv. betalingsinstructies, beleggingsinstructies
•    persoonlijkheidsprofielen, zoals met betrekking tot gedrag en stemmingen
•    online identificatoren, bijv. IP-adres en informatie over hoe de Betrokkene de website van Lombard Odier en de op de website aangeboden producten en diensten gebruikt (zie ook het Cookiebeleid van Lombard Odier), inclusief trackinginformatie met betrekking tot het openen/verwijderen/lezen van onze marketingmails.
•    fysieke gegevens, bijv. beelden van een bewakingscamera, foto's
•    lijsten van telefoongesprekken 
•    aanvullende gegevens met betrekking tot medewerkers, personeel en sollicitanten van Lombard Odier, bijv. curriculum vitae (cv), functiereferenties, studies, opleidingen, werkprestaties, ziekteverzuim, vakantie, zakenreizen.
 

 

5. Bronnen die worden gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen

Lombard Odier verzamelt persoonsgegevens, bijv. als onderdeel van zijn bedrijfsactiviteiten voordat het een contractuele relatie aangaat met de Betrokkene en gedurende de looptijd van een contractuele relatie met de Betrokkene.

Lombard Odier gebruikt verschillende methoden om persoonsgegevens te verzamelen, waaronder:

Directe interacties - Over het algemeen verzamelt Lombard Odier persoonsgegevens over de Betrokkenen van de Betrokkenen zelf, van Verwante Personen of van de personen met wie Lombard Odier de contractuele relatie onderhoudt (d.w.z. van de Contractant, de Prospect of de Gebruiker van Online Functies).

Geautomatiseerde technologieën of geautomatiseerde interacties - Als een Betrokkene elektronisch contact heeft met Lombard Odier, bijv. via de website van Lombard Odier, kan Lombard Odier automatisch persoonsgegevens verzamelen door cookies of soortgelijke technologieën te gebruiken. Raadpleeg het Cookiebeleid van Lombard Odier voor meer informatie over cookies.

Derden of openbaar beschikbare bronnen - Binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan, verzamelt Lombard Odier ook persoonsgegevens over Betrokkenen van derden, zoals banken en financiële dienstverleners, openbare bronnen zoals het internet, gedrukte media, elektronische media, sociale media, sociale-netwerkdiensten, commerciële en andere openbare registers, overheidsinstanties, professionele-compliancedatabanken of aanbieders van andere informatie-, onderzoeks- of rapportagediensten. Lombard Odier verzamelt ook informatie over sollicitanten die het bijvoorbeeld van wervingsbureaus ontvangt.

 

6. Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt en rechtsgrond voor de verwerking

De Entiteiten van Lombard Odier verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. Persoonsgegevens worden verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden of voor enig doel dat verband houdt met en/of bestaat naast een van de hieronder genoemde doeleinden of enig ander doel waarvoor de persoonsgegevens aan Lombard Odier zijn verstrekt, of enige andere instructie van de Betrokkene.


a) De verwerking is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een contract met Lombard Odier

Lombard Odier verwerkt persoonsgegevens om een contract tussen Lombard Odier en de Betrokkene uit te voeren. Daarnaast verwerkt Lombard Odier persoonsgegevens voordat een contract wordt aangegaan met de Betrokkene teneinde, op verzoek van de Betrokkene, stappen te ondernemen om een contractuele relatie aan te gaan.

De relevante contracten kunnen bijvoorbeeld tot de volgende categorieën behoren:

•    aanbieden en verlenen van bank- en financiële diensten, bijv. onderhoud en beheer van een bankrekening, vermogensbeheerdiensten, adviesdiensten, uitvoerings- en transactiediensten met betrekking tot effecten, uitvoering van betalingsopdrachten, onlinediensten (zoals applicaties of oplossingen), wereldwijde bewaardiensten en wereldwijde rapportagediensten;
•    uitbesteden van IT- en bedrijfsprocessen (bijv. backofficediensten);
•    aanbieden van fondsbeheerdiensten;
•    beschikbaar stellen van algemene informatie over vermogensplanning;
•    contracten met derden, zoals externe vermogensbeheerders, zaakaanbrengers, externe dienstverleners;
•    arbeidsovereenkomsten en andere contracten met personeel.


b) Naleving van wettelijke verplichtingen waaraan Lombard Odier is onderworpen

Lombard Odier verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan het onderworpen is. De wettelijke verplichtingen – met inbegrip van, voor alle duidelijkheid, wetgeving inzake gegevensbescherming – die van toepassing zijn op de Entiteiten van Lombard Odier, zijn vastgelegd in nationale en/of internationale wetgeving en in nationale regelgeving die is uitgevaardigd door de bevoegde toezichthoudende autoriteiten (hierna: de 'Geldende Wettelijke Voorschriften'). Deze Geldende Wettelijke Voorschriften bevatten in het bijzonder verplichtingen met betrekking tot bijvoorbeeld:

•    bank- en vermogensbeheeractiviteiten, bijv. vaststelling van individuele geschiktheidstests met betrekking tot beleggingen, rechten van aandeelhouders, verplichte meldingen aan de bevoegde autoriteiten met betrekking tot aangehouden effecten;
•    bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme, bijv. identificatie van de contractant, de uiteindelijk begunstigde en de personen die de contractuele documenten ondertekenen in naam van een entiteit; vaststelling van de herkomst van middelen, de financiële situatie en de gezinssituatie van een rekeninghouder en een uiteindelijk begunstigde; due diligence-controles op verkregen informatie; verplichte melding aan de bevoegde autoriteiten bij vermoedens van witwassen;
•    rapportage aan de nationale bank, bijv. statistieken over beheerd vermogen;
•    fiscale en wettelijke rapportage;
•    telefoon- en e-mailregistratie om marktmisbruik en fraude te voorkomen;
•    Lombard Odier als werkgever.


c) Gerechtvaardigd belang nagestreefd door Lombard Odier of een derde

Lombard Odier verwerkt persoonsgegevens om (i) zijn gerechtvaardigd / niet-ondergeschikt belang of (ii) de gerechtvaardigde belangen van een derde (bijv. Entiteiten van Lombard Odier) te behartigen, afhankelijk van de lokaal geldende wetgeving.

De hierboven genoemde gerechtvaardigde / niet-ondergeschikte belangen zijn bijvoorbeeld:

•    voldoen aan wettelijke verplichtingen die zijn vastgelegd in nationale en/of internationale wetgeving en in nationale regelgeving die is uitgevaardigd door de relevante nationale toezichthoudende autoriteiten, voor zover niet reeds behandeld in punt 6.2; 
•    verzekeren van netwerk- en informatiebeveiliging;
•    verzekeren van de veiligheid op en in de gebouwen van Lombard Odier door het installeren van videobewaking;
•    verzekeren van geautoriseerde toegang tot de gebouwen van Lombard Odier, tot gevoelige gebieden, tot IT-systemen (bijv. PC's), enz. door het installeren van badgesystemen;
•    aangeven van mogelijke strafbare feiten of bedreigingen van de openbare veiligheid bij een bevoegde autoriteit, inclusief het doorgeven van relevante persoonsgegevens;
•    voorkomen van fraude;
•    doorgeven van persoonsgegevens binnen de Lombard Odier Groep voor interne administratieve doeleinden, geconsolideerde compliance en risicobeheerdoeleinden;
•    verdedigen van de belangen van Lombard Odier in geval van civiele, administratieve, strafrechtelijke of wettelijke verzoeken en geschillen;
•    onderzoeken van markttrends, positionering van concurrenten; 
•    analyseren van de behoeften, trends, verwachtingen en gedragingen van Betrokkenen, met inbegrip van het creëren van profielen om de kwaliteit van de communicatie van Lombard Odier en de interactie met Betrokkenen te personaliseren en te verbeteren;
•    ontwikkelen, verbeteren en analyseren van producten, diensten en communicatie;
•    monitoren en verbeteren van e-mailmarketing en -communicatie;
•    onderhouden van pr-contacten met journalisten;
•    reclame-, marketing- en verkoopactiviteiten om de activiteiten van de Groep Lombard Odier uit te breiden (zie in dit verband punt 15 voor het recht van bezwaar van Betrokkenen).
•    Lombard Odier als werkgever voor zover niet reeds behandeld in punt 6.2
 

d) De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens

In specifieke gevallen is de verwerking van persoonsgegevens alleen toegestaan als de Betrokkene Lombard Odier hiervoor toestemming heeft gegeven. Toestemming van de Betrokkene kan, afhankelijk van de Geldende Wettelijke Voorschriften, bijvoorbeeld nodig zijn als Lombard Odier speciale categorieën van persoonsgegevens moet verwerken, zoals gegevens over de gezondheid van de Betrokkene (bijv. in het kader van de deelname van de Betrokkene aan een sportevenement of een culinair-sociaal event georganiseerd door Lombard Odier) of als de Betrokkene het voorwerp wordt van een geautomatiseerde besluitvorming (zie punt 10). 

Indien een Betrokkene Lombard Odier toestemming moet geven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, zal Lombard Odier hem daarvan persoonlijk in kennis stellen.

Een Betrokkene kan de door hem verleende toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Deze intrekking geldt alleen voor de toekomst en is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden.

 

7. Periode gedurende welke persoonsgegevens worden bewaard

Lombard Odier bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en worden verwerkt.

Wat betreft de periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard, hanteren de Entiteiten van Lombard Odier een beleid binnen het kader van de Geldende Wettelijke Voorschriften die op hun activiteiten van toepassing zijn. Bewaartermijnen zijn bijvoorbeeld vastgelegd in wettelijke voorschriften met betrekking tot:

•    de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme;
•    contractuele verplichtingen;
•    fiscale verplichtingen;
•    wettelijke verplichtingen.

In bepaalde gevallen kan Lombard Odier het recht hebben om een langere bewaartermijn toe te passen, bijvoorbeeld als het op grond van maatregelen opgelegd door gerechtelijke of toezichthoudende autoriteiten verplicht is persoonsgegevens te blijven verwerken en bewaren.

Lombard Odier is ook gemachtigd om persoonsgegevens te bewaren en te verwerken gedurende de periode van lopende civiele, administratieve, strafrechtelijke of toezichtsprocedures, teneinde zijn belangen te verdedigen.

 

8. Ontvangers van persoonsgegevens

Persoonsgegevens over een Betrokkene worden door Lombard Odier bekendgemaakt in overeenstemming met de Geldende Wettelijke Voorschriften. Lombard Odier kan verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken aan de volgende personen/partijen:

Personeelsleden van Lombard Odier - Lombard Odier heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens alleen worden verstrekt aan personeelsleden (d.w.z. werknemers en hulpkrachten) die zijn aangewezen om namens Lombard Odier te voldoen aan de contractuele, wettelijke en toezichtverplichtingen waaraan Lombard Odier in het kader van de verstrekking van persoonsgegevens is onderworpen. De personeelsleden aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, zijn contractueel gebonden aan de geldende wettelijke geheimhoudingsverplichtingen en aan het bank- en zakengeheim.

Derden - Persoonsgegevens van personeelsleden van Lombard Odier kunnen worden verstrekt aan Entiteiten van de Groep Lombard Odier en, afhankelijk van de beroepsactiviteit van het personeelslid dat voor Lombard Odier werkt, aan Betrokkenen zoals gedefinieerd in punt 3, bijv. aan Contractanten, Prospecten, Verwante Personen of Andere Betrokkenen.

Externe verwerkers - Lombard Odier kan persoonsgegevens verstrekken aan een derde die optreedt als verwerker voor Lombard Odier in het kader van delegatie- en uitbestedingsrelaties (bijv. Entiteiten van de Groep Lombard Odier of andere derden, zoals aanbieders van klantenrelatiediensten die door de Entiteiten van de Groep Lombard Odier worden ingeschakeld in het kader van vermogensbeheeractiviteiten, leveranciers van clouddiensten, leveranciers van IT-systemen, aanbieders van e-mailbezorgdiensten of IT-ontwikkelaars). Lombard Odier verplicht deze externe verwerker contractueel om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen teneinde te verzekeren dat persoonsgegevens alleen worden verstrekt aan personeelsleden van de externe verwerker die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en implementatie van de overeenkomst tussen Lombard Odier en de externe verwerker.

Andere derden - Lombard Odier verstrekt persoonsgegevens aan derden die geen verwerkers zijn om te voldoen aan zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen en aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit contracten met zijn Contractanten. Derden in dit verband zijn bijvoorbeeld:

•    nationale en buitenlandse gerechtelijke, administratieve of toezichthoudende autoriteiten;
•    nationale en buitenlandse makelaars en aandelenbeurzen; 
•    nationale en buitenlandse centrale banken, correspondentbanken en depositobanken;
•    nationale of buitenlandse (centrale) transactieregisters;
•    emittenten van de effecten of producten, instellingen voor collectieve belegging en hun agenten;
•    makelaars;
•    tegenpartijen;
•    accountants, professionele adviseurs en advocaten.

 

9. Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland

Lombard Odier kan persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers die gevestigd of woonachtig zijn buiten de rechtsgebieden waarin de Entiteiten van Lombard Odier gevestigd zijn (bijv. landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland), in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in de volgende gevallen:

•    voldoen aan contractuele verplichtingen tegenover Contractanten, bijv. uitvoering van betalingsopdrachten of beveiligingstransactieorders (SWIFT);
•    wettelijke verplichting waaraan Lombard Odier onderworpen is of die anderszins van toepassing is in het kader van zijn bedrijfsactiviteiten, bijv. in het kader van CRS-rapportageverplichtingen (let op: Lombard Odier geeft de persoonsgegevens door aan de bevoegde nationale autoriteiten; de definitieve doorgifte naar het buitenland aan de bevoegde buitenlandse autoriteiten wordt gedaan door de bevoegde nationale autoriteiten); 
•    doorgifte van persoonsgegevens aan externe verwerkers in het kader van delegatie- en uitbestedingsrelaties;
•    de Betrokkene heeft toestemming gegeven aan Lombard Odier, bijvoorbeeld in het kader van rapportageverplichtingen krachtens de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).
Indien Lombard Odier persoonsgegevens doorgeeft naar een land of gebied dat geen passend niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt overeenkomstig de relevante Geldende Wettelijke Voorschriften, dan is de doorgifte en verwerking van persoonsgegevens onderworpen aan passende waarborgen, in het bijzonder standaard- of ad-hoccontractbepalingen, om ervoor te zorgen dat die doorgifte wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels.
Met inachtneming van de Geldende Wettelijke Voorschriften kan Lombard Odier de Betrokkene op diens verzoek een kopie van de relevante waarborgen verstrekken. Het verzoek moet worden gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming van de Groep bij Bank Lombard Odier & Co Ltd. in Genève (zie de contactgegevens in punt 2). 

 

10. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Een geautomatiseerd besluit in de zin van de Geldende Wettelijke Voorschriften verwijst in het algemeen naar een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, zonder menselijke tussenkomst, dat rechtsgevolgen heeft voor de Betrokkene of dat op vergelijkbare wijze aanzienlijke gevolgen heeft voor de Betrokkene. Dergelijke geautomatiseerde besluitvorming kan, met inachtneming van de Geldende Wettelijke Voorschriften, worden toegestaan als dat noodzakelijk is voor het aangaan van een overeenkomst met de Betrokkene of voor de uitvoering van een overeenkomst die met een Betrokkene is gesloten.

Betrokkenen zullen hiervan individueel in kennis worden gesteld door Lombard Odier.

 

11. Bestaan van profilering

Behoudens Geldende Wettelijke Voorschriften, verwijst profilering in het algemeen naar elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een Betrokkene te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of te voorspellen en persoonlijkheidsprofielen op te stellen met betrekking tot de economische situatie, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, stemmingen, locatie of verhuizingen van die Betrokkene.
Lombard Odier maakt ook gebruik van profilering voor het analyseren van bepaalde aspecten met betrekking tot het gebruik van online functies die beschikbaar worden gesteld door of gerelateerd zijn aan Lombard Odier. Lombard Odier gebruikt cookies om de voorkeuren van een Betrokkene te onthouden en het gebruik van de website voor de Betrokkene gemakkelijker te maken (zie ook het Cookiebeleid van Lombard Odier).

 

12. Verplichting van Betrokkenen om persoonsgegevens aan Lombard Odier te verstrekken

Om een contractuele relatie met Lombard Odier aan te gaan en te behouden, is het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens een wettelijke en/of contractuele vereiste. Volgens de Geldende Wettelijke Voorschriften inzake de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme is Lombard Odier met name verplicht om zijn contractant en de uiteindelijke begunstigde van, of de persoon met zeggenschap over, de activa die bij Lombard Odier zijn gedeponeerd of door Lombard Odier worden beheerd, te identificeren. Lombard Odier is ook wettelijk verplicht om persoonsgegevens up-to-date te houden. Dit betekent dat de Betrokkene verplicht is Lombard Odier in kennis te stellen van elke wijziging die zich voordoet met betrekking tot de desbetreffende persoonsgegevens.

 

13. Gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens aan Lombard Odier

Indien de Contractant niet bereid is de vereiste persoonsgegevens aan Lombard Odier te verstrekken voordat een contractuele relatie wordt aangegaan, kan Lombard Odier geen contract sluiten.
Indien de Contractant tijdens het bestaan van een contractuele relatie met Lombard Odier de benodigde persoonsgegevens niet aan Lombard Odier verstrekt, kan Lombard Odier genoodzaakt zijn deze contractuele relatie te beëindigen.

 

14. Rechten van de Betrokkene

Elke Betrokkene van wie persoonsgegevens door Lombard Odier worden verwerkt, kan gerechtigd zijn om, altijd binnen de grenzen van de relevante Geldende Wettelijke Voorschriften, de hieronder vermelde rechten met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens uit te oefenen. 

Verzoeken dienen te worden gericht aan de entiteit van Lombard Odier waarmee de Betrokkene een contractuele relatie heeft of waarmee hij contact had voorafgaand aan het aangaan van een contractuele relatie. In geval van twijfel kan het verzoek ook worden gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming van de Groep Lombard Odier bij Bank Lombard Odier & Co Ltd. in Genève (zie de contactgegevens in punt 2). 
•    Recht om inzage te vragen in en een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens 
•    Recht op rectificatie 
•    Recht op gegevenswissing 
•    Recht op beperking van de verwerking
•    Recht op bezwaar tegen verwerking 
•    Recht op gegevensoverdraagbaarheid 
(met betrekking tot persoonsgegevens die de Betrokkene heeft verstrekt aan Lombard Odier als verwerkingsverantwoordelijke, indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op een overeenkomst (zie punt 6.a) of op toestemming van de Betrokkene (zie punt 6.d))
•    Recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering 
(zie punten 10 en 11; op verzoek van de Betrokkene moet een werknemer van Lombard Odier interveniëren om het standpunt van de Betrokkene over het besluit te horen) 
•    Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
(als de Betrokkene van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens in strijd is met het recht dat op hem van toepassing is)

 

15. Recht van Betrokkenen om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden

Wanneer Lombard Odier persoonsgegevens van Betrokkenen verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, heeft de Betrokkene, met inachtneming van de Geldende Wettelijke Voorschriften, te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

Het bezwaar moet worden gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming van de Groep Lombard Odier:

Bank Lombard Odier & Co Ltd
Functionaris voor gegevensbescherming van de groep
11, Rue de la Corraterie
1204 Genève
Zwitserland
E-Mail: group-dataprotection@lombardodier.com

 

16. Periodieke wijzigingen van deze Belangrijke Informatie

Lombard Odier kan de inhoud van deze Belangrijke Informatie van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken wijzigen, in het bijzonder wanneer de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens wordt gewijzigd of wanneer de verwerking van persoonsgegevens door Lombard Odier aan wijzigingen onderhevig is. 

Laatst bijgewerkt: 1 december 2020

 

Andere talen

Política de Privacidade do Grupo Lombard Odier

laten we praten.
share.