vermogensbeheer.

Als ervaren vermogensbeheerders is het onze missie om onze klanten te ondersteunen bij het beschermen, laten groeien en doorgeven van hun privévermogen. Lombard Odier is volledig in handen van zijn beherende vennoten. Zij zijn allemaal direct betrokken bij het leveren van onze vermogensbeheerdiensten en zorgen voor een soepele, naadloze transitie van generatie naar generatie. Zelfs nu veel banken overstappen op gestandaardiseerde financiële-planningsdiensten, vinden wij persoonlijke relaties nog steeds belangrijk en blijven wij al onze klanten vermogensbeheer op maat aanbieden. 

Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid de komende jaren een belangrijke rendementsmotor zal zijn en willen onze klanten helpen om van deze trend te profiteren

Hubert Keller, senior beherend vennoot

portefeuillebeheer.

Bij Lombard Odier bieden wij ongeëvenaarde, decentrale diensten op het gebied van portefeuillesamenstelling om tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten, waar ze ook wonen. Onze portefeuilles worden ontworpen en beheerd door toegewijde teams met zowel globale als lokale kennis. Onze portefeuillebeheerdiensten omvatten zowel discretionaire als adviserende beleggingsmandaten.

Een discretionair mandaat houdt in dat wij uw beleggingen beheren namens u. Onze vermogensbeheerders nemen eerst de tijd om inzicht te krijgen in uw unieke behoeften en ambities, voordat ze een portefeuille samenstellen om uw doelen te realiseren met behulp van analyses en aanbevelingen van onze ervaren, deskundige beleggingsspecialisten.

Bij een adviserend mandaat van Lombard Odier behoudt u de volledige controle over uw portefeuille. U krijgt toegang tot hoogwaardig beleggingsbeheeradvies dat uw vermogensbeheerder afstemt op u, uw locatie, uw financiële doelen en uw risicobereidheid. En als u volledige toegang wenst tot al onze nieuwste ideeën over beleggen, kunt u kiezen voor ons uitgebreide serviceniveau, waarmee u directe toegang krijgt tot onze getalenteerde beleggingsexperts. 

 

your wealth outlook.

Your Wealth Outlook is een nieuwe benadering van vermogensbeheer. Het is gepersonaliseerd, toekomstgericht en gebaseerd op uw levensdoelen. Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat uw vermogen aan veel verschillende eisen moet voldoen, van dagelijkse financiële behoeften tot langetermijnprojecten en ambities voor uw gezin.

Dus in plaats van één enkele beleggingsportefeuille, kunnen wij verschillende portefeuilles samenstellen, elk met een andere tijdshorizon, assetallocatie en onafhankelijk risicoprofiel. Elke portefeuille is gericht op een van uw doelen en is gebaseerd op uw specifieke voorkeuren en beperkingen. Het risico en de assetallocatie worden op geconsolideerd niveau beheerd.

Wij zien onszelf als meer dan alleen vermogensbeheerders. Wij treden ook op als actieve beleggers, op zoek naar kansen voor onze klanten – zelfs in moeilijke marktomstandigheden

Frédéric Rochat, beherend vennoten

vermogensplanning.

Vermogensbeheer is veel meer dan het samenstellen van een portefeuille. Onze experts beoordelen uw behoeften via een globale maar toch gepersonaliseerde benadering, zodat wij u de langetermijnoplossingen op maat kunnen bieden waarmee u uw financiële doelen kunt bereiken.

Omdat persoonlijke relaties aan de basis liggen van onze vermogensbeheerbenadering, beginnen wij met inzicht te verwerven in u en uw unieke persoonlijke, familiale en professionele situatie. Zodra onze experts een grondig inzicht hebben in uw behoeften en ambities, stellen onze vermogensplanners een vermogensplanningsstrategie op om u te helpen1 uw behoeften te vervullen en uw ambities te realiseren, rekening houdend met het belastingregime waaraan u onderworpen bent, uw individuele omstandigheden en uw land van verblijf. Hiertoe nemen onze vermogensbeheerders de tijd voor een gedetailleerde diagnose van verschillende factoren, waaronder uw professionele en privéprojecten. Ze doen dat om de kennis te verzamelen die ze nodig hebben om uw vermogen effectief te beheren, de voortgang ervan in de loop van de tijd te volgen en waar nodig aanpassingen te doen.

Ons belangrijkste doel is het vermogen van onze klanten beschermen en laten groeien, en tegelijk een hechte en duurzame vertrouwensrelatie tot stand brengen

Denis Pittet, beherend vennoten

Fiscaal vriendelijk beheer 

Bij Lombard Odier begrijpen we het belastingregime waaraan u onderworpen bent. Wij implementeren gepersonaliseerde vermogensbeheerstrategieën, aangepast aan de fiscale regels van het land waar u woont, zodat u uw financieel rendement na belastingen kunt optimaliseren.

 

Successieplanning 

Onze vermogensbeheerdiensten omvatten ondersteuning bij de vlotte overdracht van uw vermogen aan de volgende generatie. Onze vermogensplanners kunnen u helpen1 met het regelen van schenkingen bij leven, het opstellen en verlijden van testamentaire beschikkingen en het bepalen en implementeren van de beste successieplanning voor u. Zoals bij al onze vermogensbeheerdiensten structureren wij uw successieplanning rond uw doelen en zorgen wij ervoor dat deze planning in overeenstemming is met alle wettelijke en fiscale vereisten die van toepassing zijn.

 

Familiebestuur

Als onafhankelijk familiebedrijf van ondernemende bankiers van de zevende generatie weten wij hoe belangrijk het voor andere families is om hun vermogen te organiseren, te beschermen, te laten groeien en door te geven. Sinds onze oprichting, meer dan 200 jaar geleden, hebben wij dat inzicht gebruikt om onze klanten te ondersteunen bij het structureren van hun familiebedrijven en privévermogen. 

Wij weten ook dat dit alles een effectief familiebestuur vereist om de interactie tussen eigendom, familie en bedrijf te structureren. Onze multidisciplinaire vermogensbeheerders kunnen het advies en de tools leveren die u nodig hebt om uw kader voor familiebestuur op te bouwen en te optimaliseren.

Zie voor meer informatie onze vermogensplanningsdiensten.

 

WealthManagement_ArticleLOcom-Topic1.jpg

 

duurzaam beleggen.

Bij Lombard Odier zien wij de duurzaamheidsrevolutie als de grootste beleggingskans in de moderne geschiedenis om hogere rendementen te realiseren voor onze klanten. We geloven dat de tijd is gekomen om over te stappen van een WILD (Wasteful, Idle, Lopsided and Dirty) economie naar een CLIC® (Clean, Lean, Inclusive and Clean) economie. 

Onze rol is het identificeren van bedrijven met de visie en het aanpassingsvermogen om gebruik te maken van de onderliggende trends die de transitie naar een nettonuleconomie bevorderen. Onze analyse van duurzame beleggingen gaat daarom verder dan de traditionele analyse van ecologische, sociale en governancefactoren (ESG). Wij kijken niet alleen naar hoe bedrijven handelen, maar vooral naar wat ze maken en doen en waar ze actief zijn. Aldus omvat onze analyse een toekomstgerichte beoordeling van de mate waarin bedrijfsmodellen zijn afgestemd op de duurzaamheidsdynamiek, en van de blootstelling aan klimaatgerelateerde fysieke risico's, naast bedrijfspraktijken. 

marktinformatie.


Onderzoek en financiële analyse

Wij hebben Zwitserse roots, maar onze visie is resoluut internationaal. Dit stelt ons in staat om lokale expertise te leveren via ons ervaren netwerk van meer dan 200 experts, ongeacht waar onze klanten zich bevinden.

Wij bieden onze klanten echte waarde in de vorm van onontbeerlijke marktinformatie en vermogensbeheerexpertise. Onze fundamentele visies zijn macrogericht en worden ondersteund door bottom-up overtuigingen van experts op het gebied van vastrentende waarden, aandelen, vastgoed, private equity, enz. Wij dekken elke beleggingscategorie en elk type beleggingsstrategie.

Met ons eigen proces en onze beleggingsfilosofie als uitgangspunt stelt ons aandelenonderzoeksteam een selecte lijst samen van posities waarvan ze overtuigd zijn, waarbij fundamentals primeren op al de rest. Wij concentreren ons op waar wij in uitblinken en op die regio's en sectoren waarin wij een bewezen staat van dienst hebben als het gaat om consistente prestaties.

 

Fondsselectie

Onze vermogensbeheerders streven ernaar onze klanten het allerbeste fondsbeleggingsadvies te bieden, ongeacht of het gaat om fondsen van ons dan wel van andere bedrijven en ongeacht of het om actieve dan wel passieve fondsen gaat. Ons open-architectuurteam selecteert uitmuntende fondsbeheerders die beschikken over de deskundige kennis die nodig is om vermogensbeheerstrategieën op maat te ontwikkelen waarmee uw financiële behoeften en ambities kunnen worden verwezenlijkt.

Ontdek hier onze beleggingsoplossingen.

 

technologische ondersteuning.


Bancaire infrastructuur

Gedreven door onze Rethink Everything®-filosofie geeft ons team vorm aan de bankwereld van morgen door met behulp van de kracht van technologie baanbrekende oplossingen te bieden die onze klanten nieuwe perspectieven bieden. Als vermogensbeheerders stemmen wij ons eigen wereldwijde vermogensbeheerplatform, G2, af op de wereld van beleggen. Met meer dan 700 professionals is het de missie van onze unit Technology and Operations (T&O) om voor de hele groep en onze klanten geavanceerde IT-oplossingen te ontwikkelen en te beheren. Met ons GX-project brengen wij ons platform naar de volgende fase van zijn strategische evolutie. Dankzij aanzienlijke investeringen kunnen wij het platform opnieuw uitvinden door de gebruikerservaring te vernieuwen en de digitalisering van onze processen en interacties met onze klanten te versnellen.

 

WealthManagement_ArticleLOcom-Topic3.jpg

 

Onze eigen superieure bankinterface

Naast de vele beheer- en beleggingsapplicaties die wij intern hebben ontwikkeld, hebben wij ook superieure interfaces ontwikkeld waarmee zowel particuliere als professionele klanten toegang kunnen krijgen tot hun vermogen en tal van andere functionaliteiten. MyLO biedt in één oogopslag een overzicht van uw beleggingen en geeft toegang tot transacties, historieken, posities en rendementsgegevens via een intuïtieve, flexibele digitale interface met een hoog authenticatieniveau en state-of-the-art technologie. 

 

beheer van activa.

Ons platform Global Assets+ biedt een ongeëvenaard overzicht van uw activa, zodat u betere beleggingsbeslissingen kunt nemen terwijl u op de hoogte blijft van uw risico's, rendementen en kosten. U profiteert van een gepersonaliseerde service, één aanspreekpunt, consistente en automatische rapportage, een uniforme methode voor rendementsberekening, schaalvoordelen en geconsolideerde online monitoring van al uw assetallocaties.

 

filantropie.

Voor een familiebank in de zevende generatie zijn plichtsbesef en betrokkenheid op lange termijn essentiële waarden. Als zodanig is de integratie van maatschappelijke en duurzaamheidskwesties in ons totale vermogensbeheeraanbod van vitaal belang voor het langetermijnsucces van ons bedrijf en onze bedrijfsstichting, Fondation Lombard Odier. Deze waarden bepalen op hun beurt onze filantropische aanpak.

Wij helpen klanten om hun filantropische ambities om te zetten in actie. Met onze Fondation Philanthropia kunnen filantropen worden begeleid in de keuzes van hun donatie, een overkoepelende stichting binnen onze eigen stichting creëren of hun eigen stichting oprichten. 

Vandaag de dag beginnen filantropen jonger dan ooit en willen ze meer doen dan alleen maar doneren. Ze willen diverse betrokkenheidstools gebruiken die hen in staat stellen om meer te geven dan alleen hun vermogen en om echt te investeren en een betekenisvolle, blijvende impact te hebben op een zaak waarin ze geloven. Onze vermogensbeheerders zijn er om u te helpen uw visie op positieve verandering te realiseren. 

 

WealthManagement_ArticleLOcom-Topic2.jpg

 

1 Houd er rekening mee dat niet alle diensten beschikbaar zijn in alle rechtsgebieden

contact opnemen.

Selecteer een waarde.

Voer uw voornaam in.

Voer uw achternaam in.

Voer een geldig e-mailadres in.

Voer een geldig telefoonnummer in.

Selecteer een waarde.

Selecteer een waarde.

Voer een bericht in.


Er is een probleem opgetreden, bericht niet verzonden.
laten we praten.
share.